שלח הודעה ללא התחייבות
בלוג משפטי בלוג דיני עבודה הרעה מוחשית בתנאי העבודה , מאת: עו"ד משה וקרט

הרעה מוחשית בתנאי העבודה , מאת: עו"ד משה וקרט

 
מאת: | פורסם ב: 24/03/2009 | צפיות: 5208

הנסיבות בהן ניתן לראות בעובד שהתפטר כזכאי לפיצויי פיטורים, וזאת על רקע הרעה ופגיעה בתנאי העסקתו.


קראו עוד בתחום
כללי

בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, הזכאות לפיצויי פיטורים הינה לעובד אשר פוטר מעבודתו. פיטורים הם אפוא נקודת המוצא.
יחד עם זאת, במסגרת חוק פיצויי פיטורים קבועים מספר חריגים אשר בהתקיים התנאים המנויים בהם, יראו עובד מתפטר כמפוטר 'וכזכאי לתשלום פיצויי פיטורים.

על חריגים אלו נמנית הוראת ס' 11 לחוק אשר עניינה שתי חלופות - התפטרות של עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות אשר בהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.

במסגרת רשימה זו נבחן מהי הרעה מוחשית בתנאי העבודה ומהן אותן נסיבות בהן אין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו, כפי שבאו לידי ביטוי בפסיקת בית הדין לעבודה.

שתי החלופות - העיקרון

הרעה מוחשית של תנאי העבודה מתרחשת בעת שהמעביד הצר את צעדיו של העובד או הרע את תנאי עבודתו עד כדי שלא השאיר בידו כל ברירות אלא לנטוש את העבודה ולהתפטר. לשון אחר, ההרעה צריכה להיות כזו אשר ניתן לייחס על פיה למעביד, רצון להיפטר מן העובד.

התשובה לשאלה אם יש או אין הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או האם קיימות נסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו, תלויה בנסיבות כל מקרה, בתפקידו של העובד ובמעמדו אצל המעביד. אותן נסיבות נבחנות על פי אמות מידה אובייקטיביות והן צריכות להיות נסיבות שביחסי עבודה ולא "אישיות". לא בכל מקרה או שרשרת מקרים, הגורמים לעובד אי-שביעות רצון, או מורת רוח, יש לראות כעילה המצדיקה התפטרות עם זכות לפיצויים.


מקרים בהם נקבע, כי קיימת הרעה מוחשית או נסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד

להלן מספר דוגמאות למצבים אשר נדונו בפסקי דין של בתי הדין לעבודה, בהם נקבע, כי קיימת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או כי קיימות נסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודה:

אי-תשלום שכר ותנאים סוציאליים המגיעים לעובד בהתאם לדין.
הפחתת שכר חד-צדדית.
פיגורים חוזרים ונשנים בתשלום משכורות ובפרט כאשר יש חוסר ודאות לגבי תשלום השכר.
עבודה בתנאים ירודים הנוגדים את החוק.
שלילת רכב צמוד שהועמד לרשות העובד.
אי- תשלום תוספת יוקר משך תקופה ארוכה.
אי-ביטוחו של עובד בקרן פנסיה אם העובד זכאי לכך בהתאם לדין.
אי-תשלום שעות נוספות בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק.
העתקת מקום עבודה למרחק של 27 ק"מ, המחייבת היזקקות לשלושה אוטובוסים על מנת להגיע למקום העבודה.
הקפאת עלייתו של עובד בסולם הדרגות, כאשר התפקיד הוא כזה שבאופן רגיל זוכה העובד לעליה בדרגה עם התקדמות ועלית רמתו המקצועית.
שינוי בעלות במפעל בנסיבות מסוימות
תקיפת עובד על ידי מעסיקו בפרט אם תקיפה זו קשה ונגרמו לעובד חבלות
יחס מעליב, משפיל ומחפיר של מעביד, או במקום העבודה שהמעביד ידע ולא עשה לסילוקו.
מעשים פסולים של המעביד, כגון דיבור פוגע ומעליב, גם אם באים בשעת כעס, יכולים להיחשב במקרים מסוימים כנסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד.
מפגע בטיחותי או תברואתי במקום העבודה שלא תוקן על ידי המעביד.
דרישה מעובד לעבוד מספר רב יותר של ימים בשבוע במיוחד כאשר הדבר מתנגש עם עבודה אחרת של העובד.
הפחתה חד-צדדית בהיקף משרתו של העובד המלווה בפגיעה בשכר.
שינוי משמעותי חד-צדדי בתנאי העבודה.
עברת ממונה על מחלקה לתפקיד מס' 2 באותה מחלקה, או נטילת תפקיד אחראי מעובד.
מקרים בהם נקבע כי לא קיימות הרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות שאיןלדרוש מהעובד להמשיך לעבוד


להלן מספר דוגמאות למקרים בהם נקבע כי אין מדובר בהרעה מוחשית בתנאי העבודה, או בנסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודה:

דרישת הנהלה ממורה לעבור ללמד בכיתה אחרת אף כי ההוראה בכיתה החדשה דורשת מאמץ גדול יותר.
לא כל שינוי בתפקיד מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
חוסר סיפוק אין בו כדי לבסס טענה של הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
אי-קידום עובד בתפקיד, שעה שגם עובדים אחרים לא קודמו, אין בה משום הרעה בתנאי העבודה.
אי-העתרות של מעביד לבקשה להעלאת שכר או לשיפור בתנאי העבודה שעה שהמעביד לא קיבל אותם על עצמו ואינם מחייבים אותו מתוקף חוק או הסכם קיבוצי או צו הרחבה.
בהרעה בתנאי ההעסקה לא די !!!- הדרישות של פעולה תוך זמן סביר, והתראה


גם אם הייתה הרעה מוחשית בתנאי העבודה אין בכך כדי להקים אוטומטית לעובד את הזכות להתפטר בדין מפוטר.

נעמוד בקצרה על שני ועקרונות חשובים בהקשר זה:-

שיהוי, השלמה ומניעות – על עובד המעוניין להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו לעשות כן בתוך פרק זמן סביר. השתהות ממושכת ובלתי סבירה יכולה להיחשב בנסיבות מסוימות להסכמה ולהשלמה עם הנסיבות ותנאי העבודה החדשים. יחד עם זאת, בהתאם לפסיקה, עובד לא יאבד זכאותו אם לא התפטר מיידית מחמת הרעה בתנאי עבודתו בפרט אם נדרש לו זמן לעריכת בירורים לשם מציאת מקומות עבודה חלופיים. פרק הזמן הסביר תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה.

התראה, ומתן אפשרות למעביד לתקן את הפגיעה - על מנת שעובד יהא זכאי לתשלום פיצויי פיטורים עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או בשל נסיבות בה אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו, עליו להעמיד קודם לכן את המעביד על כוונתו להתפטר, וזאת על מנת שתינתן למעביד הזדמנות לעשות לסילוק הסיבה בגינה בכוונת העובד להתפטר. על העובד ליתן למעביד התראה ברורה וחד משמעית על הפגיעה הנטענת בזכויותיו, לדרוש את תיקונה תוך פרק זמן סביר ולהזהיר כי אם לא יעשה הדבר יתפטר העובד בדין מפוטר. רק אם המעביד לא עשה לסילוק הסיבה להתפטרות בתוך הארכה לתיקון ההפרה - תקום זכאותו של העובד להתפטר בזכאות לפיצויי פיטורים.

אלו הם עיקריה של סוגיה חשובה זו.

הערה חשובה - רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ולאנ נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי אשר הינו תלוי כל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
פניה לייעוץ אישי ודיסקרטי ע"י עורך דין
עוד בנושא דיני עבודה
חדשות ופסקי דין בנושא דיני עבודה
תביעתה של עורכת הדין אשר עבדה במשרד עורכי דין במשך שנים כפרילנסרית התקבלה בבית הדין לעבודה, אשר קבע כי בפועל התקיימו יחסי עובד-מעביד בינה לבין המשרד, ועל כן היא זכאית לפיצויי פיטורין ולזכויות סוציאליות נוספות בסכום כולל של 72 אלף שקלים
מאת: LawGuide | 26/09/2016
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


מעודה יוסף - עו"ד ומגשרמעודה יוסף - עו"ד ומגשראזור השרון והסביבה053-9428951דיני נזיקין, דיני משפחה, עבודה ומקרקעין
עו״ד קליה טאוזר ליפקיןעו״ד קליה טאוזר ליפקיןאזור המרכז053-7101875דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב
אריק שלו ושות`, עורכי דיןאריק שלו ושות`, עורכי דיןאזור המרכז053-9377919דיני עבודה, ייצוג עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי ונזקי גוף.
שלום בר, משרד עו"דשלום בר, משרד עו"דאזור המרכז057-9428536משרדנו עוסק בדיני עבודה לרבות יצוג עובדים ומעבידים ותביעות ייצוגית
עו"ד ומגשר יעקב אברמוביץעו"ד ומגשר יעקב אברמוביץאזור המרכז053-7931313משרדנו עוסק בדיני עבודה, משפחה, מקרקעין והוצאה לפועל
דוד סער, משרד עו"דדוד סער, משרד עו"דאזור המרכז053-9428975עוסק בתביעות נזקי גוף, דיני עבודה, ביטוח, פנסיה
עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריוןעו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריוןאזור המרכז 053-9428386דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים