שלח הודעה ללא התחייבות
בלוג משפטי בלוג דיני עבודה חופשה ללא תשלום - חל"ת, מאת: עו"ד עודד ערמוני

חופשה ללא תשלום - חל"ת, מאת: עו"ד עודד ערמוני

 
מאת: | פורסם ב: 02/04/2009 | צפיות: 21646

מאמר זה עוסק במהותה ומשמעותה של החופשה ללא תשלום


קראו עוד בתחום

חל"ת – חופשה ללא תשלום

הצורך לבצע מהלכים דחופים של התייעלות נוכח המשבר הכלכלי - מצד אחד, והרצון להימנע מפיטורי עובדים - מצד שני, מביאים מעבידים רבים לבחון בימים אלו את האפשרות של הוצאת עובדים לחופשות ללא תשלום - "חל"ת". רשימה זו נועדה להציג את מאפייניה העיקריים של החל"ת.

חל"ת – הסכמה על השעיית יחסי העבודה

חופשה ללא תשלום הינה פעולה של השעיית חוזה העבודה. בעת חופשה ללא תשלום יחסי עובד – מעביד אינם מתנתקים, ואולם ההתחייבויות העיקריות של הצדדים – זו של העובד לעבוד, וזו של המעביד לשלם שכר - מושעות.

הגם שחוקי עבודה שונים מתייחסים לסיטואציה של חל"ת, הרי יש להבהיר, כי לא מדובר במנגנון אשר מעוגן בחוק כלשהו. למעט אותם מקומות עבודה, בהם היציאה לחל"ת מוסדרת בהסכמים או בהסדרים קיבוציים, הרי במרבית מקומות העבודה במגזר הפרטי, חל"ת הינו מצב דברים הטעון הסכמה של הצדדים ליחסי העבודה.

נדגיש זאת היטב – מעביד אינו יכול לכפות על עובד יציאה לחל"ת. פעולה חד צדדית שכזו תהווה הפרה של חוזה העבודה. למעביד אשר מציאות עסקו הינה, כי אין הוא יכול להמשיך להעסיק את העובד המסרב לצאת לחל"ת, אין ברירה, אלא להביא לסיום ההתקשרות בהליך תקין.

משעה שהחל"ת הינו פרי הסכמת הצדדים, הרי היא זו הקובעת את טיבה – כך, חל"ת יכולה להיות לתקופה רצופה ומוגדרת (למשל – בעת השבתת המפעל לחודש ימים), או לתקופה אשר תסתיים בהתקיים תנאי מסוים, וכן הלאה.

יחד עם זאת, ככלל לא ניתן ליצור מצב דברים בו שוהה העובד בחל"ת שאינה מוגבלת בזמן או שאורכה הינו בלתי סביר בנסיבות, וודאי שללא הסכמתו המפורשת של העובד - במקרה כזה עשויה התנהגות המעביד להיחשב כשרירותית וחסרת תום לב.

לסיכום חלק זה – להוצאת עובד לחל"ת נדרשת הסכמת זה האחרון. מעביד אשר יכפה על עובד יציאה לחל"ת יפר בכך את חוזה העבודה, לעובד תקום הזכות להתפטר בדין מפוטר ואף לעתור בתביעה לסעדים אחרים בקשר עם הפרה זו. כך הוא כאשר מדובר בחל"ת מוגבלת בזמן, וודאי שכך הוא כאשר מדובר בהוצאה לחל"ת שאינה מוגבלת בזמן – זו תחשב, אם תכפה על העובד לפיטורים שלא כדין של העובד.

זכויות העובד בתקופת חל"ת

אשר לאופן בו משליכה תקופת החל"ת על זכויותיו השונות של העובד, הרי כאמור, העיקרי שבמאפייני החל"ת הינו זה לפיו בגין תקופה זו העובד אינו מקבל שכר או כל תשלום אחר. כך, עובד אינו זכאי בתקופת חל"ת לזכויות כגון מחלה, חופשה, דמי חגים, דמי הבראה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב בזאת. בנוסף על עיקרון כללי זה ראוי לציין מספר עניינים ספציפיים, כדלקמן:-

דמי הבראה – כידוע הזכות לדמי הבראה קמה לעובד רק לאחר השלמת שנת עבודה ראשונה. תקופות של חל"ת לא תובאנה בחשבון לצורך מניין אותה שנה.

תנאים סוציאליים כגון פנסיה, קרן השתלמות וביטוחים - יש להביא בחשבון, כי הפסקת ההפרשות בתקופת חל"ת עשויה לגרום לעובד לנזק חמור בעקבת קטיעת הרצף הביטוחי. הגם שככלל אין חובה לעשות כן, הרי נכון יעשה המעביד אם יש לשקול להמשיך את העברת הכספים כולה או חלקה בתקופה זו. בכל מקרה, הכרח הוא להפנות באופן ברור את תשומת לב העובד לצורך החשוב לטפל בעניין זה, במידת הצורך, על ידי הפקדת כספים בעצמו.

פיצויי פיטורים – תקופה של חל"ת אינה מנתקת את רצף העבודה לצורך קביעת עצם הזכאות לפיצויים פיטורים. ואולם, בחשבון הוותק הקובע לחישוב הפיצויים, לא תובא בחשבון תקופת חל"ת העודפת על 14 יום בשנת עבודה. במקרה של פיטורים בתקופת החל"ת או מיד לאחריה, הרי השכר הקובע לצורך חישוב הפיצויים הינו השכר אשר שולם לעובד ערב היציאה לחל"ת, בצירוף תוספות יוקר אם היו בתקופת החל"ת.

ביטוח לאומי – על פי חוק הביטוח הלאומי, על מעביד לשלם בגין עובד בחל"ת דמי ביטוח בשיעור של 6.57% משכר המינימום (בעת עריכת רשימה זו, מדובר בסך של 252.96 ₪), וזאת בגין החודשיים הראשונים לחל"ת. בגין התקופה שלאחר מכן חלה החובה על העובד.

דמי אבטלה לעובד בחל"ת

חרף מורכבות העניין, הרי גם לעובדים בחל"ת קיימת אפשרות לקבל קצבת דמי אבטלה, וזאת בתנאי שמתקיימים בהם שני התנאים הבאים במצטבר (i) היציאה לחל"ת לא הייתה ביזמת העובד, אלא בלית ברירה מבחינתו. (ii) אורכה של החל"ת הינו 30 ימים לפחות והעובד ניצל קודם לה את כל מכסת ימי החופשה אשר הייתה צבורה לזכותו במקום העבודה.

בהתקיים תנאי סף אלו תבחן עמידתו של העובד שבחל"ת בתנאי הזכאות הרגילים לקבלת דמי אבטלה – גיל (מעל 20 ולמטה מ- 67), תקופת אכשרה (בין 300 ל- 360 ימים (תלוי במבנה השכר) שבגינם שולמו דמי ביטוח, וזאת בתקופת של כשנה וחצי קודם לתחילת תקופת האבטלה), והעדר עבודה מתאימה אחרת – ובהתקיים אלו יהיה העובד שבחל"ת זכאי לדמי אבטלה.

סיכום – חל"ת

בימים אלו של חוסר בהירות קיצוני, ומצב כלכלי מורכב, שימוש בכלי של חל"ת מאפשר למעביד לנהל תהליך מושכל ומדוד של קבלת החלטות ובקרת נזקים.

הוצאת עובדים לחל"ת מאפשרת הקלה מיידית בנטל הוצאות השכר, וזאת תוך הימנעות מניתוק יחסי עובד מעביד. קיומם של יחסים אלו, המטילים חובת נאמנות על הצדדים להם, מונע מעבר עובדים למתחרים, אובדן של כוח אדם מיומן, שומר על זיקה לארגון, וכיוצא בזאת.

ואולם יש לזכור, כי מדובר בתוצאה קשה ביותר מבחינתו של העובד אשר מקור פרנסתו נגדע.

נראה, על כן, כי הוצאות עובדים לחופשה ללא תשלום, צריכה להיעשות בזהירות, לפרק זמן מוגבל, ותוך שיתוף, ככל שניתן, של העובדים בתהליך.


הערה חשובה – רשימה זו אינה תחליף לייעוץ משפטי, שכן ישום העקרונות דלעיל על עניין ספציפי, הינו תלוי הקשר ונסיבות.

 


עודכן ב: 02/04/2009
דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
פניה לייעוץ אישי ודיסקרטי ע"י עורך דין
עוד בנושא דיני עבודה
חדשות ופסקי דין בנושא דיני עבודה
בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעורה של המדינה על גובה הקנס שהוטל על חקלאי, אשר העסיק 14 עובדים זרים בעסק לפיטום אווזים שלא כדין, וקבע את גובה הקנס על 300 אלף שקלים
מאת: Lawguide.co.il | 01/02/2016
תשובות של עורכי הדין בפורום


עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון אזור המרכז 053-9428386 דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים
ד"ר דוד סער, משרד עו"ד ד"ר דוד סער, משרד עו"ד אזור המרכז 053-9428975 עוסק בתביעות נזקי גוף, דיני עבודה, ביטוח, פנסיה
בן בסט, פורת, חברת עו"ד וגישור בן בסט, פורת, חברת עו"ד וגישור אזור המרכז 053-9374362 מתמחה במסחרי ועסקים בינלאומיים, מקרקעין נדל"ן ודיני עבודה
מעודה יוסף - עו"ד ומגשר מעודה יוסף - עו"ד ומגשר אזור השרון והסביבה 053-9428951 דיני נזיקין, דיני משפחה, עבודה ומקרקעין
עו"ד ורדית ירושלמי עו"ד ורדית ירושלמי אזור השרון והסביבה 053-6130165 יחס אישי - הביטחון שלך! בעלת ניסיון רב בתחומים: מקרקעין, הוצל"פ, נזיקין, ועבודה
עו״ד קליה טאוזר ליפקין עו״ד קליה טאוזר ליפקין אזור המרכז 053-7101875 דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב
עו"ד ומגשר יעקב אברמוביץ עו"ד ומגשר יעקב אברמוביץ אזור המרכז 053-7931313 משרדנו עוסק בדיני עבודה, משפחה, מקרקעין והוצאה לפועל